MAKLUMAT KOPERASI

Nama Syarikat Koperasi Anggota RISDA Malaysia Berhad (KARISMA)
Jenis Pendaftaran

No pendaftaran

Tarikh Penubuhan

No cukai taksiran

Jumlah kakitangan

Pendapatan Tahunan

KOPERASI

W-6-0275

2 Januari 1997

E 0290467108

Bumiputera (9 orang)

RM 1,000,001 – 2,000,000

Alamat No. 3A, Blok 3 (Tingkat 2),
City Garden Commercial Center,
Taman Nirwana, 68000 Ampang, Selangor.
Tel

 

03 – 9202 3232

03 – 9202 3222

Fax

Email

Web

03 – 9226 6111

info@karismarisda.com.my

www.karismarisda.com.my

Sijil MOF KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
No.Sijil : 357-0216 xxxx
Tempoh Sah Laku : 20/02/2017 – 20/2/2020
Kod Bidang :
070101 – Baja dan Nutrien
040101 – Makanan dan Bahan Mentah Kering/Basah
040102 – Makanan dan Minuman
070303 – Peralatan dan Kelengkapan Pertanian