1. PEMBIAYAAN PERIBADI TAWARRUQ-I

 1. BAI AL INAH TUKAR NAMA KEPADA TAWARRUQ-I
 2. PROSES HANYA 5 HARI WAKTU BEKERJA BAGI PERMOHONAN LENGKAP
 3. WAJIB DI SERTAKAN SEORANG PENJAMIN
 4. TERTAKLUK TERMA DAN SYARAT

 

2.PINJAMAN KECEMASAN

 1. BANJIR TUKAR KEPADA BENCANA ALAM
 2. RAWATAN PERUBATAN
 3. PEMBELIAN RUMAH (PERTAMA KALI)
 4. MENUNAIKAN IBADAH HAJ (PERTAMA KALI)
 5. MENDAPAT CAHAYA MATA
 6. MEMPERBAIKI KERETA DAN MEMPERBAHARUI CUKAI JALAN
 7. LAIN-LAIN KEPERLUAN BERGANTUNG KELULUSAN KARISMA
 8. WAJIB DI SERTAKAN SEORANG PENJAMIN
 9. TERTAKLUK TERMA DAN SYARAT

 

3. PEMBIYAAN BARANGAN PENGGUNA (BAI BITHAMAN AJIL)

 1. DI ISI BORANG PEMBIAYAAN SEMASA PERMOHONAN BARNAGAN
 2. PROSES PERMOHONAN 3 HINGGA 5 HARI WAKTU BEKERJA
 3. PINJAMAN MAKSIMUM SEHINGGA RM 10,000.00
 4. WAJIB DI SERTAKAN SEORANG PENJAMIN
 5. TERTAKLUK TERMA DAN SYARAT